NEWS UPDATE :  

Staff Batalyon

Staff Batalyon

1. Komandan Batalyon : Ryan Adam

2. Wakil Komandan Batalyon : Rahmi Oktafia Cahyani
3. Asissten Staf Inti :
       a. Assisten Aktifitas Inti : Yuliana Astuti
            1. astif Kelas : Halim al Mugni
            2. Astif Kelas : Bowo Agus Setiawan
            3. Astif Kelas : muhammad Raihan
       b. Assisten Dinas Dalam Inti : Nurul Sadikin
            1. Asdam Kelas : Syarief Hidayatullah
            2. Asdam Kelas : Handoko Putro
            3. Asdam Kelas : Faris Hardiansyah
       c. Assisten Rohani Inti : Factul Holis
       d. Assiten Bendahara Inti : Siti Maulida
       e. Assisten hubungan masyarakat Inti : Amelia Febriani

4. Dinamika Lapangan :
       a. Komandan Pleton 1 : Rahma Oktafia Cahyani
       b. Komandan Pleton 2 : Fadjar Haikal Fikri
       c. Komandan Pleton 3 : Ahmad Syazali
       d. Mayorette : Anton Ramadhan

5. Dinamika Kelas :
       a. Komandan Kelas 1 : Lilis Karlina
       b. Komandan Kelas 2 : Nurlailla Hajarsyah
       c. Komandan Kelas 3 : Azhar Sakinah

6. Dinamika Khusus :
       a. Komandan Lab.Navigasi : Pandi Santoso
       b. Komandan Kesiapan Aula : 1. Susanti
                                                          2. Bella wahyuni